"Blask jakiś zajaśniał..." konkurs bożonarodzeniowy

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie świątecznym. Tym razem temtem jest lampion świąteczny - praca przestrzenna. Konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowcyh Imielina. Na prace czekamy do 9 grudnia. Czekają atrakcyjne nagrody!

Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny pt.:
„Blask jakiś zajaśniał...” – regulamin konkursu świątecznego

1. Temat:

Tematem konkursu jest lampion świąteczny – praca przestrzenna

2. Organizator:

Biblioteka Miejska w Imielinie
ul. Imielińska 92
41-407 Imielin
tel. 22 55 070
e-mail: biblioteka@imielin.pl

3. Cel:

Konkurs ma na celu bliższe poznanie, kultywowanie tradycji świątecznych, budzenie wrażliwości na piękno Świąt Bożego Narodzenia. Jak również pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej, a także pozyskanie oryginalnych prac.

4. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter indywidualny. Skierowany jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Imielina.

5. Warunki konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w podanym terminie własnoręcznie wykonanej przestrzennej pracy. Postacie mogą być wykonane dowolną techniką i przy użyciu różnorakich materiałów (masa solna, gips, tektura, szkło itp.). Każda praca powinna być opatrzona godłem z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i adresem autora. Minimalna wysokość 15 cm.

6. Czas, miejsce składania prac:

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9.12.2011 roku w siedzibie biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 15.12.2011 roku o godz. 1600.

7. Postanowienia końcowe:

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, który może je wykorzystywać
i publikować z poszanowaniem autorskich praw niematerialnych ich autorów.

Nadesłanie prac kurs jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

Kwestie sporne nie ujęte w regulaminie zostaną rozstrzygnięte przez organizatorów.


Biblioteka Miejska

41-407 Imielin
ul. Imielińska 92

tel: 032 225 50 70
email: biblioteka@imielin.pl


Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek 9.00 - 17.00
środa 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
piątek 9.00 - 19.00

W okresie wakacyjnym

tj. 1.07 do 31.08

piątek 9.00-17.00

 

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska